Εφαρμογές ανάδειξης και προβολής πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στη συνέργεια και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελών
Διάρθρωση κεφαλαίου και πολιτισμικές επιπτώσεις. Μια οικονομική προσέγγιση με μακροοικονομικές προεκτάσεις.
Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ευφυούς συστήματος ελέγχου βιωσιμότητας ενός επιχειρηματικού οργανισμού στον κλάδο του πολιστικού τουρισμού
Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων: Η περίπτωση του πολιτιστικού τομέα
Έξυπνα μουσειακά περιβάλλοντα
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Διαδικτύου στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμμαρος για την τέχνη και τον πολιτισμό
Πρόβλεψη τουριστικών αφίξεων/τουριστικής ζήτησης, με τη χρήση δεδομένων αναζητήσεως στις μηχανές αναζήτησης και τα social media. Ο ρόλος τους στη λειτουργία των DMO.
Αναγνώριση προτύπων σε ακολουθίες δεδομένων
Γ’ ηλικία και πολιτισμός
Πολιτισμική διαχείριση, θεσμοί & καινοτομία
Αναγνώριση προτύπων σε εικόνες και βίντεο με χρήση μηχανικής μάθησης
Σχέση μουσείου και αρχαιολογικού χώρου
Τα e-learning επιμορφωτικά προγράμματα των Πανεπιστημίων για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Παιδικό παιχνίδι και δημόσιος χώρος. Η περίπτωση του Αγρινίου.
Αναπαραστάσεις και χώροι κοινωνικής προβολής και σύγχρονες μορφές πολιτισμικού τουρισμού
Νέες μορφές αστικού χώρου και οι αναπαραστάσεις τους ως δείγματα κοινωνικού μετασχηματισμού: Η περίπτωση της πόλης του Αγρινίου 1900-1980
Η τέχνη και η ιστορία της τέχνης στο ελληνικό σχολείο: έρευνα στο εκπαιδευτικό υλικό και στους εκπαδευτικούς
Οι νέες τεχνολογίες ως αρωγός συμμετοχικής εμπειρίας του μέσου επισκέπτη σε χώρους πολιτισμού
Πρότυπο μοντέλο διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος στα πλαίσια της αστικής αναγέννησης. Η αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού πλούτου της αστικής περιοχής Άργους-Ναυπλίου με συμμετοχικές διαδικασίες.
Το ιστορικό παρελθόν ως μέσο διαμόρφωσης της πολιτιστικής στρατηγικής και της διεθνούς εικόνας μιας χώρας: Χρήσεις του εθνικού αφηγήματος της Ισπανίας στον 20ό αιώνα
Υπολογιστική γλωσσολογία για αποκρυπτογράφηση αρχαίων κειμένων και ανάλυση χρονοσειρών
Έρευνα νέων πρακτικών παρουσίασης πολιτισμικού περιεχομένου μέσω νέων τεχνολογιών. Υλοποίηση διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας.
Μελέτη των νοητικών αναπαραστάσεων μαθητών Α’βάθμιας εκπαίδευσης για τον πολιτισμό και δημιουργία καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος ανάπτυξης προσαρμοσμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης
Οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμικού ενδιαφέροντος σε κινητά υπολογιστικά συστήματα και στον Παγκόσμιο Ιστό
Πολιτιστικά τοπία εντός γεωπάρκων: Η δημιουργία, η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός Οικομουσείου
Σχεδιασμός προσαρμοσμένων πληροφοριακών συστημάτων μάθησης σε πολιτισμικούς χώρους. Μια εξατομικευμένη προσέγγιση βασισμένη σε ατομικές διαφορές επεξεργασίας της πληροφορίας.
Χώροι πολιτισμικής αναφοράς και παιδευτική προσέγγιση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτες περίπτωσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Πολιτιστική αντίληψη για τις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών Β’βάθμιας Εκπαίδευσης
Δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού χάρτη νομού Αιτωλοακαρνανίας
Η προβολή του Βυζαντινού Πολιτισμού στην Κύπρο (19ος-21ος αιώνας). Ιστορικοπολιτικές διαστάσεις και τεχνολογιές προοπτικές.