Κατηγορία: Επί πτυχίω

Άρθρο

Σχετικά με τα Μαθήματα κ. Χ. Φείδα

Δίνονται με απαλλακτική εργασία κατά την ενημέρωση του διδάσκοντα: Δομημένος Προγραμματισμός Οπτικός Προγραμματισμός Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Διάχυτος Υπολογισμός με εφαρμογές στον Πολιτισμό.

Άρθρο

Επαναληπτικές Δηλώσεις μαθημάτων – εαρινό εξάμηνο 2023 (εαρινού εξ. 16-20.5.2023 )

Ενημερώνουμε για τα εξής: Αποφασίστηκε παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου η νέα προθεσμία δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου είναι Τρίτη 16 Μάϊου έως Σάββατο, 20 Μάϊου 2023 και ισχύει για τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Υπενθυμίζουμε ότι οι κανόνες δήλωσης μαθημάτων είναι οι εξής: ΠΠΣ Ιστορίας-Αρχαιολογίας [αρχείο pdf] ΠΠΣ Διαχείρισης...

Άρθρο

ΜΟ.ΔΙ.Π.: Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης (2.5-2.6.2023)

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των ερωτηματολογίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και τις κλινικές ασκήσεις, έχουν οι φοιτητές που έχουν...

Άρθρο

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023. Στο πλαίσιο αυτό, σας...

Άρθρο

Δήλωση μαθημάτων για άτομα επί πτυχίω (εαρινού εξ. μέχρι 30.4.2023, χειμερινού εξ. 3-13.5.2023 )

Οι επί πτυχίω φοιτητές του ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ μπορούν να δηλώνουν μαθήματα εαρινού εξαμήνου στο διάστημα μέχρι 30 Απριλίου 2023 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στο διάστημα 3 -13 Μαΐου 2023 Τα online συστήματα μέσω των οποίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μαθημάτων παραμένουν τα ίδια, δηλαδή: https://studentsweb.csa.upatras.gr για φοιτητές που το e-mail τους ξεκινά από culture (δηλαδή είναι...

Άρθρο

Σχετικά με εξέταση περιόδου Ιουνίου 2023

Άτομα που επιθυμούν να βαθμολογηθούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023 στα μαθήματα Εισαγωγή στους αλγόριθμους (Y204), Διακριτά μαθηματικά (Y110), Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων (ET713), Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός (T808), Αλγόριθμοι και υπολογισμός (ET712) παρακαλούνται (α) να συμπεριλάβουν τα μαθήματα στη δήλωση μαθημάτων τους για το εαρινό εξάμηνο 2023 και (β) να εγγραφούν άμεσα στα...

Άρθρο

Σχετικά με δήλωση μαθημάτων και κανόνες αποφοίτησης (εαρινό εξάμηνο 2023)

Μεταβατκές διατάξεις και κανόνες αποφοίτησης (εαρινό εξάμηνο 2023) [αρχείο pdf] Το αρχείο είναι προσβάσιμο και στον ιστότοπο http://www1.culture.upatras.gr/ μέσω των διαδρομών: Προπτυχιακά > Πρόγραμμα Σπουδών > Κανόνες δήλωσης μαθημάτων (χειμερινό εξάμηνο 2022) και Προπτυχιακά > Πρόγραμμα Σπουδών > Κανόνες δήλωσης μαθημάτων (εαρινό εξάμηνο 2023) Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content