Μουσειολογία και Μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Μουσειολογία και Μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων

Π501 Μουσειολογία και Μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Το μάθημα ενσωματώνει  και διευρύνει τις βασικές αποκτηθείσες γνώσεις  στο πεδίο της μουσειολογίας, με στόχο αφενός, τη θεωρητική κατανόηση του τρόπου  με τον οποίο τα μουσεία παρουσιάζουν τις συλλογές τους για να δημιουργήσουν διαφορετικά είδη εμπειρίας, και αφετέρου, την πρακτική γνώση σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού εκθέσεων οι οποίες εμπλέκουν τους επισκέπτες τους. Αναλυτικότερα, το μάθημα πραγματεύεται ειδικά θεωρητικά ζητήματα όπως,  η πολυδιάστατη έννοια της επικοινωνίας στο μουσείο, τα αντικείμενα ως φορείς νοημάτων, η έκθεση ως αναπαράσταση, η ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων· παράλληλα εξετάζει διαχρονικά την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του μουσείου καθώς και των εκθεσιακών πρακτικών. Τα παραπάνω παρέχουν το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση και κριτική προσέγγιση απέναντι σε βασικά ζητήματα στη σύγχρονη μουσειακή πρακτική, όπως, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και ερμηνευτικός σχεδιασμός, σχέση νοηματικού (μουσειολογικού) και χωρικού (μουσειογραφικού) σχεδιασμού, επιλογή  και χρήση διαφόρων ερμηνευτικών μέσων, συγγραφή εκθεσιακών κειμένων. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα μουσειολογικών μελετών σύγχρονων μουσείων για  την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές σύνταξής τους.

 Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [33154025]: Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [24011]: Μουσειολογία 2: Βασικές αρχές έκθεσης μουσειακών συλλογών, Σαλή Τέση Λεπτομέρειες
Skip to content