Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά

Π701 Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα εξετάζει την εφαρμογή των ψηφιακών μέσων στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πραγματοποιείται μια επισκόπηση του φάσματος των ψηφιακών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια για τη διερεύνηση, ανάλυση, διαχείριση και ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιγράφονται τα ιδιαίτερα στοιχεία των ψηφιακών μέσων και παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνολογίες και τα πεδία εφαρμογών. Δίνεται έμφαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, τις νέες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης, τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, τα συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Πληροφοριακά Ομοιώματα Κτηρίων και τα ιστορικά παιχνίδια. Η συζήτηση εστιάζει στα ερευνητικά πλεονεκτήματα των σχετικών ψηφιακών εφαρμογών, αλλά ενθαρρύνεται και η κριτική τους αποτίμηση ως προς την ακρίβεια, την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα της ψηφιακής απόδοσης του παρελθόντος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την αναφορά στις προκλήσειςπου θέτει η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών μέσων σε όλες τις πτυχές της μελέτης και των πρακτικών επικοινωνίας της πολιτιστικής κληρονομιάς  (π.χ. μεγάλα δεδομένα, θέματα πολιτιστικής πνευματικής ιδιοκτησίας, μακροπρόθεσμη διατήρηση δεδομένων).

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [11752]: Πολιτιστική αναπαράσταση, Παπαγεωργίου Δημήτρης, Μυριβήλη Ελένη, Μπουμπάρης Νίκος Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [12671]: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς, Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [31809]: Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες, Λυριτζής Ιωάννης (επιμ.) Λεπτομέρειες

 

Skip to content