Δομημένος Προγραμματισμός

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Δομημένος Προγραμματισμός

Υ206 Δομημένος Προγραμματισμός

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Εισαγωγή στην έννοια του δομημένου προγραμματισμού και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων. Εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού. Μεθοδολογίες Προγραμματισμού. Βασικές Έννοιες Δομημένου Προγραμματισμού. H γλώσσα προγραμματισμού Ansi C. Βασικές έννοιες της C. Λεκτικά στοιχεία και Σύνταξη. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Παραστάσεις. Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από τον χρήστη. Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος. Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Συναρτήσεις. Είσοδος – Έξοδος. Αρχεία Δεδομένων και Επεξεργασία τους. Δείκτες και Δυναμική διαχείριση μνήμης. Ο Προεπεξεργαστής – Μεταγλωττιστής. Εφαρμογές με χρήση της C.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [50656340]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ JAVA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΕΑΣ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [77109703]: Java, Farrell Joyce Λεπτομέρειες

 

Skip to content