Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδάσκων: Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει συστηματικά το συνδυασμό συμπεριφορικών, οργανωτικών και συχνά πολιτισμικών επιδράσεων, συστήματων και δεξιοτήτων για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων του πολύπλοκου, αβέβαιου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Κατά δεύτερο λόγο, να αναλύσει με διεπιστηµονική προσέγγιση ζητήματα  λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και συμπεριφορικών και οργανωτικών δραστηριοτήτων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου. Ειδικότερα, το µάθηµα συνεισφέρει στην απόκτηση, από τη µεριά των φοιτητών, γνώσεων και δεξιοτήτων στον τοµέα της διοίκησης οργανισµών -στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.  Κατά προτεραιότητα εξετάζονται ζητήµατα τα οποία αφορούν τις οργανωτικές και λειτουργικές ευθύνες της διοίκησης, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και παραγωγικότητας, τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών και τη διαχείριση πληροφοριών με τη χρήση περιπτωσιολογικών μελετών και παραδειγμάτων από το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη συμπεριφορική ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής των οργανισμών.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [68379703]: Διοίκηση επιχειρήσεων, Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary Λεπτομέρειες
Skip to content