Μουσειολογία

Υ302 Μουσειολογία

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην «επιστήμη των μουσείων», στις θεωρητικές κατευθύνσεις της αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές και μεθόδους της, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και διεθνή έρευνα και εμπειρία. Προτείνει μια ιστορική αναδρομή, από τις συλλογές-υπόβαθρο έρευνας του Μουσείου της Αλεξάνδρειας μέχρι το σύγχρονο μουσείο, χώρο παιδείας αλλά και ψυχαγωγίας. Παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους μουσείων και τις ιδιαιτερότητές τους· αναλύει τις βασικές λειτουργίες του σύγχρονου μουσείου, τον πολυδιάστατο ρόλο του στην κοινωνία και την ανάπτυξή της· εξετάζει τις διαφορετικές ομάδες κοινού του, αλλά και την έννοια του μουσειακού επαγγέλματος· διερευνά το σύνθετο πεδίο της μουσειολογίας και τα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη του μουσείου και των λειτουργιών του· παρουσιάζει βασικά ζητήματα διοίκησης  και αξιολόγησης μουσείων, δίνοντας έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μουσείων οι οποίες αναλύονται διεξοδικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [22814510]: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜ. SHARON MACDONALD Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [11681]: Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός;, Οικονόμου Μαρία Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [15916]: Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΥ Λεπτομέρειες
Skip to content