Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Υ106 Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών. Πραγματοποιείται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων:

Μοντέλα δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI. Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN. Δομή δικτύων. Τοπολογίες. Τρόποι διασύνδεσης δικτύων. Τεχνικές σχεδιασμού. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet. Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW. Σύγχρονες τάσεις: Ασύρματα δίκτυα, Peer-to-Peer δίκτυα, Δίκτυα οπτικών ινών, Ευρυζωνικά Δίκτυα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12534026]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [13900]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ Λεπτομέρειες
Skip to content