Πρόγραμμα Εξετάσεων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019


Προβολή (σύνδεσμος 1)

Προβολή (σύνδεσμος 2)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 101
09.00 - 12.00
10.6.2019

Υ205 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ 101
09.00 - 12.00
25.6.2019

ΕΠ707 ΠΕΧ Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης
ΖΑΡΡΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
09.00 - 12.00
11.6.2019

ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
09.00 - 12.00
11.6.2019ΕΠ811 ΠΕΕ Μεταβυζαντινός πολιτισμός
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
09.00 - 12.00
18.6.2019


Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
ΤΖΩΡΤΖΗ 101, 102
09.00 - 12.00
13.6.2019

Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 101
09.00 - 12.00
20.6.2019

Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 101
09.00 - 12.00
20.6.2019


Υ202 Υ Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 101
09.00 - 12.00
28.6.2019

Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
12.00 - 15.00
24.6.2019

Υ306 Υ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 101
12.00 - 15.00
11.6.2019

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
12.00 - 15.00
18.6.2019

Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
25.6.2019

Τ506 ΥΕ Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
25.6.2019

T507 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ 101
12.00 - 15.00
19.6.2019

ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
12.00 - 15.00
26.6.2019

Υ302 Υ Μουσειολογία
ΤΖΩΡΤΖΗ 102
13.00 - 15.00
12.6.2019
Αρχαία Ιστορία Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
12.00 - 15.00
13.6.2019Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
ΦΕΙΔΑΣ 102, 103
12.00 - 15.00
20.6.2019


Υ305 Υ Πολυμεσικές Εφαρμογές
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
27.6.2019

Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
12.00 - 15.00
14.6.2019

Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
12.00 - 15.00
21.6.2019

Π702 ΥΕ Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 101
12.00 - 15.00
28.6.2019
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΓΑΒΑΛΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
15.00 - 18.00
10.6.2019Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ός αι. 3
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 102, 103, 104
15.00 - 18.00
10.6.2019

Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
24.6.2019

Τ808 ΥΕ Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
24.6.2019
Π801 ΥΕ Πολιτισμική Επικοινωνία
ΠΑΝΤΖΟΥ 101
15.00 - 17.00
11.6.2019

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 102, 103, 104
15.00 - 18.00
11.6.2019

Y303 Ιστορία των πολιτισμών
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
15.00 - 18.00
18.6.2019

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 101
15.00 - 18.00
25.6.2019

ΕΠ710 ΠΕΧ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών
ΠΑΝΤΖΟΥ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
17.00 - 18.00
11.6.2019

ΕΤ20 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
19.6.2019

ΕΠ610 ΥΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
ΤΖΩΡΤΖΗ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
17.00 - 18.00
12.6.2019
Αρχαία Ιστορία ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
15.00 - 18.00
13.6.2019
Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι 
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
17.30 - 19.30
20.6.2019

Υ106 Υ Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2 
17.30 - 19.30
20.6.2019


ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
18.00 - 21.00
13.6.2019

ΕΤ713 ΤΕΧ Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
21.6.2019
Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
18.00 - 20.00
24.6.2019

Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
18.00 - 20.00
24.6.2019


Π503 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ 102
18.00 - 20.00
11.6.2019


Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
18.00 - 21.00
25.6.2019

ΕΠ711 ΠΕΧ Αρχές Μάρκετινγκ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 104
18.00 - 21.00
12.6.2019

Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 104
18.00 - 21.00
12.6.2019


Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
18.00 - 21.00
26.6.2019
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
18.00 - 21.00
28.6.2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 101
09.00 - 12.00
10.6.2019

ΕΠ707 ΠΕΧ Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης
ΖΑΡΡΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
09.00 - 12.00
11.6.2019

ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
09.00 - 12.00
11.6.2019


Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
ΤΖΩΡΤΖΗ 101, 102
09.00 - 12.00
13.6.2019


Υ306 Υ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 101
12.00 - 15.00
11.6.2019

Υ302 Υ Μουσειολογία
ΤΖΩΡΤΖΗ 102
13.00 - 15.00
12.6.2019
Αρχαία Ιστορία Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
12.00 - 15.00
13.6.2019

Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
12.00 - 15.00
14.6.2019
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΓΑΒΑΛΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
15.00 - 18.00
10.6.2019Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ός αι. 3
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 102, 103, 104
15.00 - 18.00
10.6.2019
Π801 ΥΕ Πολιτισμική Επικοινωνία
ΠΑΝΤΖΟΥ 101
15.00 - 17.00
11.6.2019

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 102, 103, 104
15.00 - 18.00
11.6.2019

ΕΠ710 ΠΕΧ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών
ΠΑΝΤΖΟΥ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
17.00 - 18.00
11.6.2019

ΕΠ610 ΥΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
ΤΖΩΡΤΖΗ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
17.00 - 18.00
12.6.2019
Αρχαία Ιστορία ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
15.00 - 18.00
13.6.2019


Π503 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ 102
18.00 - 20.00
11.6.2019


ΕΠ711 ΠΕΧ Αρχές Μάρκετινγκ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 104
18.00 - 21.00
12.6.2019

Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 104
18.00 - 21.00
12.6.2019


ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
18.00 - 21.00
13.6.2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υ205 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ 101
09.00 - 12.00
25.6.2019
Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 101
09.00 - 12.00
20.6.2019
Υ202 Υ Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 101
09.00 - 12.00
28.6.2019
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
12.00 - 15.00
21.6.2019
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠ811 ΠΕΕ Μεταβυζαντινός πολιτισμός
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
09.00 - 12.00
18.6.2019
Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 101
09.00 - 12.00
20.6.2019

Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 101
09.00 - 12.00
20.6.2019
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
12.00 - 15.00
18.6.2019
T507 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ 101
12.00 - 15.00
19.6.2019

Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
ΦΕΙΔΑΣ 102, 103
12.00 - 15.00
20.6.2019

Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
12.00 - 15.00
21.6.2019
Y303 Ιστορία των πολιτισμών
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
15.00 - 18.00
18.6.2019
ΕΤ20 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
19.6.2019
ΕΤ713 ΤΕΧ Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
21.6.2019
Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι 
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
17.30 - 19.30
20.6.2019

Υ106 Υ Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2 
17.30 - 19.30
20.6.2019
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υ205 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ 101
09.00 - 12.00
25.6.2019
Υ202 Υ Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 101
09.00 - 12.00
28.6.2019
Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
12.00 - 15.00
24.6.2019
Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
25.6.2019

Τ506 ΥΕ Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
25.6.2019
ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
12.00 - 15.00
26.6.2019
Υ305 Υ Πολυμεσικές Εφαρμογές
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
27.6.2019

Π702 ΥΕ Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 101
12.00 - 15.00
28.6.2019
Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
24.6.2019

Τ808 ΥΕ Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
24.6.2019
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 101
15.00 - 18.00
25.6.2019

Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
18.00 - 20.00
24.6.2019

Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
18.00 - 20.00
24.6.2019
Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
18.00 - 21.00
25.6.2019
Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
18.00 - 21.00
26.6.2019
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
18.00 - 21.00
28.6.2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 101
09.00 - 12.00
10.6.2019
ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
09.00 - 12.00
11.6.2019
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
12.00 - 15.00
18.6.2019
Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ός αι. 3
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 102, 103, 104
15.00 - 18.00
10.6.2019
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 101
15.00 - 18.00
25.6.2019
ΕΠ610 ΥΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
ΤΖΩΡΤΖΗ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
17.00 - 18.00
12.6.2019
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
18.00 - 21.00
13.6.2019
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
18.00 - 21.00
28.6.2019
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠ811 ΠΕΕ Μεταβυζαντινός πολιτισμός
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
09.00 - 12.00
18.6.2019
Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
ΤΖΩΡΤΖΗ 101, 102
09.00 - 12.00
13.6.2019
Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
25.6.2019
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΓΑΒΑΛΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
15.00 - 18.00
10.6.2019

Τ808 ΥΕ Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
24.6.2019
Π801 ΥΕ Πολιτισμική Επικοινωνία
ΠΑΝΤΖΟΥ 101
15.00 - 17.00
11.6.2019
ΕΤ20 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
19.6.2019
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠ707 ΠΕΧ Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης
ΖΑΡΡΑ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
09.00 - 12.00
11.6.2019


Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 101
09.00 - 12.00
20.6.2019


Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
12.00 - 15.00
24.6.2019
Υ306 Υ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 101
12.00 - 15.00
11.6.2019

Τ506 ΥΕ Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
25.6.2019
T507 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ 101
12.00 - 15.00
19.6.2019

ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
12.00 - 15.00
26.6.2019

Υ302 Υ Μουσειολογία
ΤΖΩΡΤΖΗ 102
13.00 - 15.00
12.6.2019
Αρχαία Ιστορία Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
12.00 - 15.00
13.6.2019


Υ305 Υ Πολυμεσικές Εφαρμογές
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Γραφείο διδάσκοντος (προφορική εξέταση)
12.00 - 15.00
27.6.2019
Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
12.00 - 15.00
14.6.2019

Π702 ΥΕ Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 101
12.00 - 15.00
28.6.2019

Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία
(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
24.6.2019
Y303 Ιστορία των πολιτισμών
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 101
15.00 - 18.00
18.6.2019

ΕΠ710 ΠΕΧ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών
ΠΑΝΤΖΟΥ Γραφείο διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
17.00 - 18.00
11.6.2019
Αρχαία Ιστορία ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
15.00 - 18.00
13.6.2019


Υ106 Υ Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2 
17.30 - 19.30
20.6.2019

ΕΤ713 ΤΕΧ Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΚ 1 και 2
15.00 - 18.00
21.6.2019
Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ
ΤΣΩΛΗΣ YK 1 και 2
18.00 - 20.00
24.6.2019


Π503 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ 102
18.00 - 20.00
11.6.2019

Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
18.00 - 21.00
25.6.2019
ΕΠ711 ΠΕΧ Αρχές Μάρκετινγκ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 104
18.00 - 21.00
12.6.2019

Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 104
18.00 - 21.00
12.6.2019

Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
18.00 - 21.00
26.6.2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

No events available!

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]