Πρόγραμμα Εξετάσεων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019 (δοκιμαστική ανάρτηση)


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
00.00
Δήλωση μαθημάτων
21.3.2019: λήξη περιόδου δήλωσης μαθημάτων
00.00 - 00.00
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101

Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο

Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101
10.00
11.00
12.00
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 104
12.00 - 15.00
18.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 103
12.00 - 15.00
1.4.2019: έκτακτη συνάντηση


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)

Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
19.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας

Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη συνάντηση)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (έκτακτη συνάντηση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 101
13.00 - 17.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο) (έκτακτη συνάντηση)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
15.00 - 16.00
19.3.2019: έκτακτη συνάντηση

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων (έκτακτη συνάντηση)
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ 102
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 105
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 101
15.00 - 18.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ

Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)


13.00
14.00
15.00

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (1η ενδιάμεση εξέταση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εργαστήριο Η/Υ
15.00 - 18.00
1.4.2019: 1η ενδιάμεση εξέταση
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/ΥΥ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ (έκτακτη αλλαγή ώρας έναρξης)
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
15.30 - 18.00
20.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας έναρξης


16.00
17.00
18.00
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)ΕΠ809 ΠΕΕ Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
18.00 - 21.00
19.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
00.00
Δήλωση μαθημάτων
21.3.2019: λήξη περιόδου δήλωσης μαθημάτων
00.00 - 00.00
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101
10.00
11.00
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101
12.00
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
13.00
Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (έκτακτη συνάντηση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 101
13.00 - 17.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση
14.00
15.00
Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (1η ενδιάμεση εξέταση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εργαστήριο Η/Υ
15.00 - 18.00
1.4.2019: 1η ενδιάμεση εξέταση

Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ (έκτακτη αλλαγή ώρας έναρξης)
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
15.30 - 18.00
20.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας έναρξης
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
00.00
Δήλωση μαθημάτων
21.3.2019: λήξη περιόδου δήλωσης μαθημάτων
00.00 - 00.00
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
10.00
11.00
12.00
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
13.00
14.00
15.00
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 105
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 101
15.00 - 18.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
00.00
Δήλωση μαθημάτων
21.3.2019: λήξη περιόδου δήλωσης μαθημάτων
00.00 - 00.00
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
10.00
11.00
12.00
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 104
12.00 - 15.00
18.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 103
12.00 - 15.00
1.4.2019: έκτακτη συνάντηση
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ
13.00
Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
19.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας

Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη συνάντηση)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
14.00
15.00
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο) (έκτακτη συνάντηση)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
15.00 - 16.00
19.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/Υ
16.00
17.00
18.00
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
00.00
Δήλωση μαθημάτων
21.3.2019: λήξη περιόδου δήλωσης μαθημάτων
00.00 - 00.00
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104
13.00
14.00
15.00
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων (έκτακτη συνάντηση)
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ 102
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

16.00
17.00
18.00
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)


ΕΠ809 ΠΕΕ Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
18.00 - 21.00
19.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101

Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο

Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101
10.00
11.00
12.00
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 104
12.00 - 15.00
18.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 103
12.00 - 15.00
1.4.2019: έκτακτη συνάντηση


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)

Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
19.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας

Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη συνάντηση)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (έκτακτη συνάντηση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 101
13.00 - 17.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο) (έκτακτη συνάντηση)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
15.00 - 16.00
19.3.2019: έκτακτη συνάντηση

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων (έκτακτη συνάντηση)
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ 102
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 105
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 101
15.00 - 18.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ

Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)


13.00
14.00
15.00

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (1η ενδιάμεση εξέταση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εργαστήριο Η/Υ
15.00 - 18.00
1.4.2019: 1η ενδιάμεση εξέταση
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/ΥΥ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ (έκτακτη αλλαγή ώρας έναρξης)
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 101
15.30 - 18.00
20.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας έναρξης


16.00
17.00
18.00
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)ΕΠ809 ΠΕΕ Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
18.00 - 21.00
19.3.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας

19.00
20.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

No events available in sgc category!
No events available!

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]