Κατηγορία: 3ο έτος

Άρθρο

Σχετικά με τα Μαθήματα κ. Χ. Φείδα

Δίνονται με απαλλακτική εργασία κατά την ενημέρωση του διδάσκοντα: Δομημένος Προγραμματισμός Οπτικός Προγραμματισμός Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Διάχυτος Υπολογισμός με εφαρμογές στον Πολιτισμό.

Άρθρο

Ανακοινώσεις υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών

Οι φοιτήτριες/φοιτητές παρελθόντων ετών που οφείλουν τα ακόλουθα μαθήματα [ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Π603 / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠ811 /  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΠ511 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Υ303] παρακαλούνται όπως εγγραφούν άμεσα σε αυτά στην πλατφόρμα eclass για να λάβουν μέσω μηνύματος τις οδηγίες για τις αντίστοιχες υποχρεωτικές απαλλακτικές εργασίες που θα πρέπει...

Άρθρο

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 για τα μαθήματα με τους κωδικούς Υ303, ΕΠ511, Π603, ΕΠ811

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες / φοιτητές ότι για να προσέλθουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 για τα μαθήματα με τους κωδικούς Υ303, ΕΠ511, Π603, ΕΠ811 θα πρέπει να έχουν κάνει προηγουμένως εγγραφή στην πλατφόρμα exams του διδάσκοντος, μέχρι και 05.09.2021. Αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας αυτής θα λάβουν τους συνδέσμους συμμετοχής στις εξετάσεις του κάθε μαθήματος (βλ. Ανακοινώσεις)...

Άρθρο

Εξετάσεις – Σεπτέβριος 2021

Προσκαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα εξής μαθήματα να συνδεθούν στην παρακάτω συνάντηση την ώρα που αναγράφεται για κάθε μάθημα και να αναμένουν την αποδοχή τους στον χώρο εξέτασης. Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων: Δευτέρα 30/8 στις 10:00 Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων: Δευτέρα 30/8 στις 12:00 Πολυμεσικές Εφαρμογές και Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων:...

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξεταστική Σεπτεμβρίου αναφορικά με τα μαθήματα του κ. Δ. Κουκόπουλου

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα (και έχουν κάνει την αντίστοιχη δήλωση στο σύστημα progress ή classweb): Y306 Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων (Γ’ Εξάμηνο) Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (ΣΤ’ Εξάμηνο) Τ704 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (Ζ’ Εξάμηνο) Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου (Η’ Εξάμηνο) στην...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά μαθηματικά»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21 Σεπτεμβρίου 2021, 16.00-18.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE332/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους αλγόριθμους»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE333/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 3 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE334/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 2 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE335/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγόριθμοι και υπολογισμός»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 6 Σεπτεμβρίου 2021, 15.00-17.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE336/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Skip to content