Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Υ404 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, και η μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων λογισμικού σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12304]: Επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3ή Έκδοση, Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale Russell Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [59366672]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λεπτομέρειες
Skip to content