Οπτικός Προγραμματισμός

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Οπτικός Προγραμματισμός

Υ307 Οπτικός Προγραμματισμός

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Στην επιστήμη των υπολογιστών, μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού είναι κάθε γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν υπολογιστικά προγράμματα με τον άμεσο χειρισμό αντικειμένων με γραφική αναπαράσταση παρά με τον καθορισμό και την συγγραφή εντολών που είναι το χαρακτηριστικό των διαδικαστικών γλωσσών προγραμματισμού. Στόχος τους είναι να κάνουν την δημιουργία προγραμμάτων απλούστερη με την χρήση γραφικών αντικειμένων και τον προγραμματισμό βάση συμβάντων. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σε οπτικά περιβάλλοντα, την σχεδίαση διεπιφανειών χρήσης μέσω οπτικών αντικειμένων, την εμπέδωση του οδηγούμενου-από-συμβάντα προγραμματισμού στην ανάπτυξη εφαρμογών, την γνωριμία με πλήθος οπτικών αντικειμένων και την εμπέδωση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος ενός οπτικού προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [41960295]: Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [41954973]: Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Android, Έλληνας Iωάννης- Έλληνας Νικόλαος Λεπτομέρειες
Skip to content