Αλγόριθμοι και Υπολογισμός

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Αλγόριθμοι και Υπολογισμός

ΕΤ712 Αλγόριθμοι και Υπολογισμός

Διδάσκουσα: Εύη Παπαϊωάννου

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών αλγορίθμων που αξιοποιούνται σε καθημερινές δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού με έμφαση στα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την αλγοριθμική και υπολογιστική σκέψη.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [50657158]: 9 αλγόριθμοι που άλλαξαν το μέλλον, JOHN MacCORMICK Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [68369726]: Αλγόριθμοι, 2η Έκδοση, Μποζάνης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  3. Networks, Crowds and Markets: reasoning about a highly connected world, David Easley and Jon Kleinberg, Cambridge University Press, 2010

Περίγραμμα μαθήματος

Skip to content