Κατηγορία: Διάφορα

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων της κας Γαβαλά-Μονιούδη του ΔΠΠΝΤ

  Οι επί πτυχίω φοιτητές του ΔΠΠΝΤ που είναι εγγεγραμμένες/οι στα μαθήματα   – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (CULTURE136) – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (CULTURE117) – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE119) – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (CULTURE118) θα εξεταστούν με απαλλακτική εργασία από τον κ. Τενεκετζή. Θέματα και θεματικές εργασιών είναι αναρτημένα στο eclass της...

Άρθρο

Απαλλακτικές Εργασίες από διδάσκοντα κ. Φείδα Χρήστο

Δίνονται με απαλλακτική εργασία κατά την ενημέρωση του διδάσκοντα: Δομημένος Προγραμματισμός Οπτικός Προγραμματισμός Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Διάχυτος Υπολογισμός με εφαρμογές στον Πολιτισμό.

Άρθρο

Δύο συμπληρωματικές διαλέξεις_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠ811

Ανακοινώνονται δύο συμπληρωματικές διαλέξεις στο μάθημα «Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού ΕΠ811» (Η΄ Εξάμηνο), την Δευτέρα 16.05 και την Δευτέρα 30.05, ώρα 18:00-21:00. Ο διδάσκων

Άρθρο

Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771, την οποία μπορείτε να καλείτε (εντός νομού Αχαΐας) επί 24/ωρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο για άμεση παροχή βοήθειας εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Άρθρο

Le plus bel logiciel d’espionnage libre

Le meilleur programme SPY gratuit est disponible en ligne et il peut etre utilise a partir du n’importe quel appareil connecte a Le web. De nombreux meres et peres ont utilise ces programmes pour surveiller le comportement de leurs parents et ont la possibilite de suggerer egalement surveiller les employes pour proteger les recettes de...

Άρθρο

Le meilleur logiciel d’espionnage libre

Un meilleur programme SPY gratuit est disponible sur internet et il peut etre utilise a partir du n’importe quel appareil connecte a On-line. De nombreux meres et peres ont emploie ces plans pour surveiller le tranchee de leurs enfants et ont la possibilite de suggerer egalement surveiller les employes pour proteger les recettes de l’entreprise....

Άρθρο

Le meilleur logiciel d’espionnage libre

Ce meilleur programme SPY de top est disponible sur internet et il peut etre utilise domine partir du n’importe quel appareil connecte a Internet. De nombreux pere ont utilise ces programmes pour examiner le comportement de leurs enfants et ont la possibilite de suggerer egalement observer les employes pour proteger les secrets de l’entreprise. Bien...

Άρθρο

Le meilleur logiciel d’espionnage libre

Un meilleur logiciel SPY gratis est disponible en ligne et il peut etre utilise a partir du n’importe quel appareil connecte a Le web. De nombreux meres et peres ont emploie ces plans de formation en pour surveiller le tranchee de leurs parents et peuvent egalement examiner les employes pour proteger les recettes de l’entreprise....

Skip to content