Ιστορικό

Ιδρύθηκε το 2004
Καλλιεργεί και προάγει τη γνώση
για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της

Εκπαίδευση

Διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων
με χρήση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Επαγγελματικές προοπτικές

Πολιτισμική Διαχείριση
Πολιτισμική Πληροφορική

Απόφοιτοι

Προσωπικό

Διδακτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου
Διοικητικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο

Μέλη ΔΕΠ

Γραμματεία

Προγράμματα σπουδών

Τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΜΔΕ "Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις"

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τηλέφωνο Γραμματείας

2610962885-6

2610962997-99

Email Γραμματείας

gramdppnt@upatras.gr

Τοποθεσία

Κτίριο Β, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας, 26504, Ρίο, Ελλάδα

Δραστηριότητες

Μέλη του Τμήματος δραστηροποιούνται σε διάφορους τομείς.

Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού διεξάγεται στη θέση Παραβέλα από το καλοκαίρι του 2009.

Θερινό Σχολείο Parrhasian Heritage Park

Σχεδιασμός και ίδρυση του πρώτου πάρκου πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα (Πελοπόννησος).

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Διοργανώνεται για 3η χρονιά διαγωνισμός Φωτογραφίας-Βίντεο με θέμα: «Χίλιες και μία όψεις του τόπου μας».

Εκπαιδευτικές Εκδρομές ΤΔΠΠΝΤ

Διοργανώνονται εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε σημεία ενδιαφέροντος εντός και εκτός της πόλης.

Δράσεις

Ομάδες

Δραστηριότητες φοιτητών

Καλλιτεχνικές ομάδες

Η φοίτηση στο Τμήμα παρέχει πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση διαχειριστών πολιτισμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αυτός είναι και ο λόγος που το τμήμα αυτό είναι ενδιαφέρον και μοναδικό. Το πάντρεμα των ανθρωπιστικών – κοινωνικών σπουδών με την επιστήμη της Πληροφορικής δημιουργεί απίστευτες δυνατότητες διαχείρισης, ανάδειξης και προβολής των πολιτισμικών αγαθών. Εξάλλου, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάπτυξη και πολιτισμός είναι δύο έννοιες που συνυπάρχουν και η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης βασίζεται στον πολιτισμό, γίνεται άμεσα κατανοητό ποσό σημαντικές αλλά και πόσο σύγχρονες είναι οι σπουδές στον τομέα αυτό.

Ξανθή Σκανδάλου

Η διεπιστημονική φύση του Τμήματος και η στενή επικοινωνία με τους καθηγητές παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον για φοιτητές πρόθυμους να εφαρμόσουν τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας στον πλούσιο κόσμο του σύγχρονου και κλασσικού πολιτισμού.

Ευγένιος Μάλλιος, Ιδιοκτήτης Προϊόντος, e-Travel S.A.

Το Τμήμα καταφέρνει να συνδυάζει 2 κατηγορίες ενασχόλησης, αυτή του πολιτισμού και αυτή της τεχνολογίας. Η στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους καθηγητές δημιουργεί ένα άριστο περιβάλλον φοίτησης. Οι επαγγελματικές προοπτικές τόσο στην περιοχή της πολιτισμικής διαχείρισης όσο και σε αυτήν της πολιτισμικής πληροφορικής είναι ευρείες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.

Κώστας Σίμπος

Το Τμήμα προσφέρει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την χρήση της Τεχνολογίας με σκοπό την ανάδειξη αυτών αλλά και τα εργαλεία για το management πολιτισμικών οργανισμών. Παρέχονται έτσι στον απόφοιτο τα απαραίτητα εφόδια ώστε είτε εργαστεί στον τομέα της Πολιτισμικής Πληροφορικής είτε επιλέξει τον εξίσου απαιτητικό δρόμο της Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων, να μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις του κλάδου και να εξελιχθεί.

Θεοδώρα Λύτρα, Ελέγκτρια, Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι σπουδές στο Τμήμα κυλάνε ομαλά και ευχάριστα. Το περιβάλλον είναι ήσυχο και είναι σημαντικό που υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές. Επιπλέον, οι ετήσιες εκδηλώσεις των φοιτητών στις οποίες συμμετέχει και η τοπική κοινωνία, συμβάλλουν στην αναγνωρισιμότητα του Τμήματος.

Θεοδώρα Σουφλή, Γραμματέας, VEGRE P.C.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ποικίλα γνωστικά και ερευνητικά αντικείμενα, που προάγουν την ευρύτερη παιδεία γύρω από τις τέχνες, την ιστορία, τις εφαρμογές στην πληροφορική κ. α. και τους καθιστούν ικανούς επαγγελματίες για τη διαχείριση της πλούσιας πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Δήμητρα Πάντου, Εκπαιδευτικός

Το Τμήμα μελετά ποικίλα αντικείμενα δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα που φοιτούν σε αυτό να επικεντρωθούν και να ασχοληθουν με ό,τι τους κεντρίσει το ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από πληθώρα διαφορετικών και ταυτόχρονα αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων. Κύριος στόχος του είναι να προβάλλει και να αναδείξει την πολιτισμική κληρονομιά με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Το προσωπικό του τμήματος (μέλη ΔΕΠ και γραμματεία) λειτουργεί υποστηρικτικά και επιδιώκει τη συνεργασία, γεγονός που βοηθά στην ένταξη των φοιτητών στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον τους και στην ομαλή εξέλιξη των σπουδών τους.

Νίκος Κορώζης

Το Τμήμα διέπεται από διεπιστημονικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα ενώνει δυο διαφορετικούς κόσμους. Δυο τομείς διαφορετικοί αλλά απόλυτα συνυφασμένοι, ο πολιτισμός και η τεχνολογία, που η σύγχρονη κοινωνία έχει άμεσα ανάγκη. Μέσα από την φοίτηση μου στο τμήμα αυτό, αποκόμισα πολλές γνώσεις. Το Τμήμα απαρτίζεται από αξιόλογους καθηγητές και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν.

Ντορίνα Γκεγκάι

Ως απόφοιτη του Tμήματος μπορώ να πω ότι μοιάζει αυτό το τετραετές ταξίδι σαν μια διαδρομή που ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, αλλά βγαίνοντας αλλάζει όλο τον τρόπο σκέψης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα, πέρα από το ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει μεγάλη μερίδα φοιτητών γιατί είναι ένα πάντρεμα της τεχνολογίας με την ιστορία του πολιτισμού, είναι η άμεση επαφή καθηγητών και φοιτητών.
Υπάρχουν παντού στη ζωή μας οι δύο όχθες, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η γέφυρα είναι αόρατη. Είναι ένα Τμήμα με σχετικά λίγους φοιτητές και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία. Βλέπεις καθημερινά πρόσωπα και δημιουργείς φιλίες χωρίς να υπάρχει κακός ανταγωνισμός.
Όλα τα παραπάνω ο καθένας τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά, όπως και τα αναπτύσσει διαφορετικά. Αν αγαπήσεις το χώρο και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, τότε πέρα από ένα πτυχίο (εύκολο στις μέρες μας), αποκτάς αξίες για την μετέπειτα ζωή σου (δύσκολο στις μέρες μας).

Γεωργία Γεωργουλοπούλου

Σπουδάστε! Είναι τέλεια! Τελειώνοντας το Π.Μ.Σ., οι γνώσεις που θα έχεις αποκομίσει είναι πράγματι πολλές. Αφενός, η διεπιστημονική φύση του Τμήματος, καθώς και το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα μεταξύ τους, ανάγει την εμπειρία αυτή σε ένα ταξίδι ξεχωριστό, μοναδικό και πολύ ενδιαφέρον.

Φώτης Τσίπης

Το Τμήμα καταφέρνει να συνδυάσει με επιτυχία δύο φαινομενικά ίσως αντίθετους κόσμους, αυτόν της ιστορίας,της τέχνης και της παράδοσης με αυτόν της τεχνολογίας,των πολυμέσων και του μάρκετινγκ.Το άρτιο πρόγραμμα σπουδών με τους καταρτισμένους καθηγητές τou Τμήματος και την υποστήριξη της γραμματείας δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης που οι διαφορετικές έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται στο πλαίσιο της πολιτισμικής διαχείρισης, έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα παγκοσμίως.

Βάσω Αναστασοπούλου, Εκπαιδευτικός

Οι ιδιαίτερες γνώσεις που παρεχονται για την προβολη και ανάδειξη του πολιτισμου με τεχνολογικά μεσα, σε συνδυασμό με την αμεσοτητα των καθηγητών του τμήματος, δημιουργουν το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την επιτυχή κατάρτιση καθε φοιτητή.

Γωγώ Μπία, Προσωπικό Aλυσίδας Kομμωτηρίων

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές την κατάλληλη γνώση για την διαχείριση, την ανάδειξη και την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς με βασικό εργαλείο την τεχνολογία. Σε αυτό συντελεί σημαντικά η άψογη συνεργασία και επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών.

Έλλη Πολύδερα

Το Τμήμα διαθέτει έναν πρωτοπόρο και ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς επιχειρεί να διδάξει στους νέους φοιτητές την ανάδειξη της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών. Η ιστορία, οι τέχνες, η αρχαία γραμματεία, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική, η μουσειολογία, το θέατρο και ο κινηματογράφος προσεγγίζονται μέσα από μια καινούρια οπτική που είναι αυτή της καλύτερης προβολής και διαχείρισής τους μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και των κανόνων της αγοράς. Το καταρτισμένο διδακτικό αλλά και γραμματειακό προσωπικό συντελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθεια αυτή που αποτελεί ένα κλάδο του τομέα της Πολιτισμικής Διαχείρισης που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Ρένα Κικιώνη, Εκπαιδευτικός

Εκδηλώσεις

Ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Τα νέα του Τμήματος

Skip to content