Πιθανότητες και Στατιστική

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Πιθανότητες και Στατιστική

Υ401 Πιθανότητες και Στατιστική

Διδάσκων: Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στις μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λογική θεμελίωση των διαφόρων στατιστικών εννοιών, καθώς και με την εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές της στατιστικής. Παράλληλα,  το µάθηµα συνεισφέρει στην απόκτηση από τη µεριά των φοιτητών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την ανάλυση πιθανοτήτων, τις στατιστικές εκτιμήσεις και τις οικονομικές προβλέψεις με στόχο τη λήψη των αποφάσεων. Στο μάθημα δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του ευρύτατα διαδεδομένου λογιστικού φύλλου Excel για στατιστική ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται με κατανοητό τρόπο η εκμάθηση θεμελιωδών στατιστικών συναρτήσεων και η χρήση της λειτουργίας ανάλυσης δεδομένων με τη χρησιμοποίηση παραδειγμάτων και με τη βαθμιαία εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών. Εξετάζονται, τέλος, θέματα στατιστικού ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες των πολιτιστικών μονάδων όπως η ανάλυση δειγματοληπτικών ερευνών, η ποιοτική ανάλυση και οι αποφάσεις οικονομικής διαχείρισης με την υποστήριξη αποτελεσμάτων παλινδρομήσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [21881]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, DOUGLAS DOWNING, JEFFREY CLARK Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [59368020]: Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL, Δημητριάδης Ευστάθιος Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [23055]: Χρησιμοποιώντας το Excel για στατιστική ανάλυση, Ξανθός Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες
Skip to content