Ιστορικό

Ιδρύθηκε το 2004
Καλλιεργεί και προάγει τη γνώση
για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της

Εκπαίδευση

Διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων
με χρήση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Επαγγελματικές προοπτικές

Πολιτισμική Διαχείριση
Πολιτισμική Πληροφορική

Απόφοιτοι

Προσωπικό

Διδακτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου
Διοικητικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο

Μέλη ΔΕΠ

Γραμματεία

Προγράμματα σπουδών

Τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΜΔΕ "Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις"

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τηλέφωνο Γραμματείας

26410 74231-3

Email Γραμματείας

gramdppnt@upatras.gr

Τοποθεσία

Παλαιό Μουσικό Σχολείο, Πάροδος Αγ. Ιωάννη Ρηγανά, 30100, Αγρίνιο, Ελλάδα

Δραστηριότητες

Μέλη του Τμήματος δραστηροποιούνται σε διάφορους τομείς.

Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού διεξάγεται στη θέση Παραβέλα από το καλοκαίρι του 2009.

Θερινό Σχολείο Parrhasian Heritage Park

Σχεδιασμός και ίδρυση του πρώτου πάρκου πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα (Πελοπόννησος).

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Διοργανώνεται για 3η χρονιά διαγωνισμός Φωτογραφίας-Βίντεο με θέμα: «Χίλιες και μία όψεις του τόπου μας».

Εκπαιδευτικές Εκδρομές ΤΔΠΠΝΤ

Διοργανώνονται εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε σημεία ενδιαφέροντος εντός και εκτός της πόλης.

Δράσεις

Ομάδες

Δραστηριότητες φοιτητών

Καλλιτεχνικές ομάδες

Εκδηλώσεις

Ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Τα νέα του Τμήματος