Αποδοτική Παροχή Πολιτισμικών Υπηρεσιών σε Δικτυακό Περιβάλλον

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Αποδοτική Παροχή Πολιτισμικών Υπηρεσιών σε Δικτυακό Περιβάλλον

Αποδοτική Παροχή Πολιτισμικών Υπηρεσιών σε Δικτυακό Περιβάλλον

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος (άρτια έτη)

Στόχοι του μαθήματος είναι η μελέτη της αποδοτικής χρήσης των τεχνολογιών δικτύωσης σε πολιτισμικά περιβάλλοντα, η παρουσίαση κρίσιμων θεμάτων ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα παροχής ψηφιακών πολιτισμικών υπηρεσιών και η παρουσίαση σεναρίων ψηφιακών πολιτισμικών υπηρεσιών. Ο φοιτητής μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία αποδοτικής διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό. Ειδικότερα εξετάζονται: Βασικές έννοιες, θέματα ποιότητας υπηρεσίας, πολυμεσικά δίκτυα και πολυμεσικές πολιτισμικές υπηρεσίες σε δικτυακό περιβάλλον. Γρήγορη επεξεργασία και διακίνηση πολυμεσικής πληροφορίας σε ένα δικτυακό περιβάλλον. Αξιοπιστία στην παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή και δυναμικά δικτυακά περιβάλλοντα. Απειλές, ασφαλής και έμπιστη παροχή υπηρεσιών. Θέματα επιχειρηματικότητας, χρέωση υπηρεσιών, σχεδίαση έξυπνου συστήματος δημοπρασιών έργων τέχνης. Δικτυακές πολιτισμικές υπηρεσίες διαχείρισης και διάχυσης σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα (συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και διάχυσης έργων τέχνης, υπηρεσίες ξενάγησης με έξυπνα κινητά, αρχαιολογικές ανασκαφές).

Skip to content