Υλικός Πολιτισμός

ΕΠ512 Υλικός Πολιτισμός

Διδάσκουσα: Κλειώ Γκουγκουλή

Ο Υλικός Πολιτισμός αποτελεί  έναν από τα πιο καινοτόμα γνωστικά πεδία στις σύγχρονες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες τόσο ως προς τη συμβολή του στην εξέλιξη της κοινωνικής θεωρίας όσο και ως προς τη διαμόρφωση νέων, πρωτοποριακών μεθοδολογικών εργαλείων για την κατανόηση της σημασίας των αντικειμένων στη ζωή των ανθρώπων. Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού από τις κοινωνικές επιστήμες, με έμφαση στην κοινωνική ανθρωπολογία και τη λαογραφία, από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση των τρόπων που συνδέεται ο υλικός πολιτισμός με την παραγωγή, αναπαραγωγή και αμφισβήτηση  σχέσεων εξουσίας, στο πλαίσιο μαρξιστικών, δομιστικών, μεταδομιστικών και φαινομενολογικών θεωριών όπως έχουν εφαρμοστεί σε εθνογραφικές προσεγγίσεις των μουσείων, του χώρου, του τοπίου, της κατοικίας, της τεχνολογίας και της κατανάλωσης. Αναλύονται μέθοδοι προσέγγισης των σύγχρονων εμπορευμάτων ως πολιτισμικών προϊόντων (πολυτοπική εθνογραφία και πολιτισμική βιογραφία αντικειμένων) στο πλαίσιο θεωριών για την παγκοσμιοποίηση.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ποικίλων τρόπων που ο υλικός κόσμος συνδέεται με τους ανθρώπους και η ανάδειξη της συμμετοχής των αντικειμένων  στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων, αξιών και  ταυτοτήτων. Το μάθημα επιπλέον στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τη διαχείριση, τεκμηρίωση και κριτική θεώρηση των εθνογραφικών μουσειακών συλλογών και εκθέσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [22769369]: Υλικός πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Γιαλούρη Ελεάνα (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [41958332]: Υλικός πολιτισμός: Θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση, Οικονόμου Ανδρομάχη Λεπτομέρειες

 

 

Skip to content