Γκουγκουλή Κλειώ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπουδές

  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, University College London
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, University College London, (Τίτλος διδακτορικής διατριβής: The Material Culture of Children’s Play: Space, Toys and the Commoditization of Childhood in a Greek Community)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λαϊκός Πολιτισμός

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Προς το παρόν, μη διαθέσιμες.

Skip to content