Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος

ΕΠ809 ΠΕΕ Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος

Διδάσκουσα: Έλλη Λεμονίδου

Οι νέες μορφές τεχνολογίας -με ιδιαίτερη έμφαση στο διαδίκτυο- επιδρούν ποικιλότροπα στους τρόπους συγγραφής και μελέτης της Ιστορίας και οδηγούν σε ριζικές αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους αυτή μεταδίδεται. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσδιορίσει τις βασικές νοητικές και τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να συλλέγονται και να νοηματοδοτούνται οι πληροφορίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και οι οποίες είναι αξιοποιήσιμες στο ερευνητικό και διδακτικό πλαίσιο της επιστήμης της Ιστορίας. Παράλληλος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών.

[Το κείμενο χρειάζεται επικαιροποίηση.]

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [28465669]: CineScience, Παναγιώτης Γ. Κιμουρτζής Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [68369647]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ Λεπτομέρειες
Skip to content