Πολιτισμική Διαχείριση

Π503 Πολιτισμική Διαχείριση

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιασθεί η σημασία των διαχειριστικών πλάνων, η διαδικασία σύνταξής τους και η εφαρμογή τους μέσα από την ανάλυση μελετών περιπτώσεων από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Επιπλέον, θα δοθεί στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα των νέων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της πολιτισμικής διαχείρισης και η ευκαιρία να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα θέματα προστασίας και προαγωγής των πολιτισμικών αξιών και αγαθών.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [21950]: Στα παρασκήνια του μουσείου, Μπούνια Αλεξάνδρα Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [33143]: ΜΟΥΣΕΙΑ 05, ΛΙΑ ΓΥΙΟΚΑ – ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΚΑΛΤΣΑ (ΕΠΙΜ.) Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • Βιβλίο [64557223]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ ΤΟΥΦΑΝΟ Λεπτομέρειες
Skip to content