Αποδοτική παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών σε δικτυακό περιβάλλον

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Αποδοτική παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών σε δικτυακό περιβάλλον

Αποδοτική παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών σε δικτυακό περιβάλλον

Διδάσκουσα: Εύη Παπαϊωάννου (περιττά έτη)

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος θα μελετήσουμε ειδικότερα:

  • δημοφιλείς τύπους γραφημάτων, που περιλαμβάνουν επίπεδα γραφήματα και δένδρα, που χρησιμοποιούνται συχνά για τη μοντελοποίηση και μελέτη διαφόρων εργασιών που προϋποθέτουν την ύπαρξη δικτύου (π.χ., επικοινωνία, ευρετηρίαση, ταξινόμηση, περιήγηση, εξερεύνηση, αναζήτηση σε τόπους και συλλογές, κωδικοποίηση, δημιουργία χαρτών, κ.τ.λ.)
  • βασικές μεθόδους απαρίθμησης διακριτών αντικειμένων
  • αλγόριθμους αποδοτικής κατανομής πόρων (π.χ., ενέργεια, εύρος ζώνης, κ.τ.λ.)
  • αλγόριθμους για αναζήτηση, μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων καθώς και για ασφαλή διακίνηση δεδομένων και πληροφοριών σε δίκτυα ευρείας περιοχής όπως το Διαδίκτυο

Συνολικά, η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αφαιρετική: στόχος είναι η μελέτη και κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών και του θεωρητικού υποβάθρου που καθορίζουν τις αρχές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποικίλων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (υπαρχόντων και μελλοντικών) σε δικτυακά περιβάλλοντα προς όφελος του πολιτισμού.

Skip to content