Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες

Π802 Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Με αφετηρία μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα μουσεία  και με θεωρητικό υπόβαθρο την ανάλυση των αλλαγών στον ορισμό του μουσείου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της σχέσης δυνητικού και πραγματικού και της «αύρας» του αυθεντικού αντικειμένου την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής, το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στη στενή σχέση των νέων τεχνολογιών με τις βασικές λειτουργίες του μουσείου. Εξετάζει την έννοια του μουσείου ως χώρου μάθησης και τις σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες για να αναλύσει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Παρουσιάζει αναλυτικά το ευρύ φάσμα  εφαρμογών  που οι νέες τεχνολογίες καλύπτουν σήμερα στο χώρο των μουσείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο τους ως επικοινωνιακού μέσου, ως ερμηνευτικού εργαλείου, ως εκπαιδευτικής εφαρμογής, αλλά και ως μουσειακού εκθέματος. Επίσης, πραγματεύεται διεξοδικά  τις συνέπειες της χρήσης τους τόσο στο φυσικό χώρο του μουσείου όσο και στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται παραδείγματα εφαρμογών σε ελληνικά και ξένα μουσεία, αναλύονται βασικά θέματα του σχεδιασμού τους, σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και χρήσεις, και συζητώνται ζητήματα αξιολόγησής τους.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12671]: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς, Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου Λεπτομέρειες
Skip to content