Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό

Υ109 Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό

Διδάσκουσα: Κλειώ Γκουγκουλή

Το μάθημα εξετάζει κριτικά τις έννοιες λαός, έθνος, πολιτισμός, παράδοση  και νεωτερικότητα, πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την ιστορική αναδρομή των συνθηκών εμφάνισης του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής στον αγροτικό και αστικό χώρο από τον 19ο αιών μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα παρουσιάζεται η ανάπτυξη και καθιέρωση της λαογραφίας σε επιστήμη, η εξέλιξη των  θεωρητικών και μεθοδολογικών της προσανατολισμών και των θεματικών της και η σχέση της με άλλες επιστήμες και γνωστικούς κλάδους όπως η κοινωνιολογία, η ιστορία, η κοινωνική ανθρωπολογία και οι πολιτισμικές σπουδές.

Θα συζητηθούν κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και θα παρουσιαστούν  παραδείγματα προσεγγίσεων θεματικών όπως παραδοσιακές και σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές δομές,(συγγένεια, οικογένεια, κοινότητα, κοινωνικά δίκτυα)  οι έμφυλες, ηλικιακές και εθνοτικές ταυτότητες και σχέσεις , η οργάνωση του χρόνου και του χώρου, η παραγωγή και, η κατανάλωση, οι λαϊκές μορφές ψυχαγωγίας και  η προφορική λογοτεχνία  στην Νεότερη Ελλάδα και αλλού.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών  με βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού, η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στη μελέτη τους καθώς  η κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και μεθοδολογικών επιλογών των βασικών επιστημών που μελετούν τις θεματικές του.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [26562]: Θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας, Η, Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [68398831]: Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Βασίλης Νιτσιάκος Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [11530]: Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αυδίκος Ευάγγελος Γ. Λεπτομέρειες

 

Skip to content