Κατηγορία: Πρακτική Άσκηση

Άρθρο

Πρακτική άσκηση: τελική προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Με βάση την τελευταία ενημέρωση που ήρθε από το γραφείο Πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση 01/07/2022-31/08/2022 θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο πρακτικής άσκησης έως Πέμπτη 16/06/2022. Παρακαλούνται επίσης όσοι/όσες φοιτητές/τριες έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, αλλά για...

Άρθρο

Τελικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) ακαδ. έτους 2021-2022

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των τελικών αποτελεσμάτων αναρτάται στο συνημμένο πρακτικό (αρχείο pdf) ο οριστικός πίνακας των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση του 2021-2022. Ο επιστημονικός υπεύθυνος Μάρκος Κατσιάνης

Άρθρο

Διόρθωση προσωρινών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) ακαδ. έτους 2021-2022

Λόγω παράλειψης κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών των είκοσι πέντε (25) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ανακοινοποιούνται στο ορθό τα αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο pdf]. Τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατεθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης (5/05/2022 έως...

Άρθρο

Τελικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) ακαδ. έτους 2021-2022

Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο pdf]. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν μέσω e-class. Ο επιστημονικός υπεύθυνος Μάρκος Κατσιάνης

Άρθρο

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) ακαδ. έτους 2021-2022

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των πιστοποιητικών των είκοσι τριών (23) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο pdf] που έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο...

Άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης...

Άρθρο

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης...

Άρθρο

Παραίτηση Ασκούμενου από την Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, αλλά για δικούς τους λόγους αποφασίζουν να μην την πραγματοποιήσουν θα πρέπει να στέλνουν στη Γραμματεία του Τμήματος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης ασκούμενου_ΠΑ-1 για να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Εκ της Γραμματείας  

Άρθρο

Τελικά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2020-21 Τμήμα ΔΠΠΝΤ

  ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21  Απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ αριθμ .33η 10.03.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας. (ΠΡΩΗΝ ΔΠΠΝΤ)   Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.: Μάρκος Κατσιάνη…………….(Πρόεδρος) Παναγιώτα Πάντζου………………… (Μέλος) Χρήστος Ζαφειρόπουλος……………..…… (Μέλος)   Μετά από ενδελεχή έλεγχο των πιστοποιητικών των σαράντα...

Άρθρο

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών: προσωρινά αποτελέσματα 2020-2021

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των πιστοποιητικών των σαράντα ενός (41) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα στο πρακτικό. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν μέσω e-class. Ο...

Skip to content