Πρακτική άσκηση: τελική προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Με βάση την τελευταία ενημέρωση που ήρθε από το γραφείο Πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση 01/07/2022-31/08/2022 θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο πρακτικής άσκησης έως Πέμπτη 16/06/2022.

Παρακαλούνται επίσης όσοι/όσες φοιτητές/τριες έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, αλλά για δικούς τους λόγους αποφασίζουν να μην την πραγματοποιήσουν να στείλουν ΑΜΕΣΑ στη Γραμματεία του Τμήματος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη ΥΔ για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Μάρκος Κατσιάνης

 

Skip to content