Ανακοίνωση για βαθμολόγηση (Δ. Κουκόπουλος)

Αγαπητοί φοιτητές,

όποιος επιθυμεί να ρωτήσει λεπτομέρειες για τη βαθμολόγηση της εργασίας ή του γραπτού του μπορεί να προσέλθει στο γραφείο του διδάσκοντα στις ώρες κοινού Δευτέρα 20/6 12:00-13:00 ή Τρίτη 21/6 10:00-12:00.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content