Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Γ. Καζάκη

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου, ώρα έναρξης 11.00, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Γεωργίου Καζάκη με τίτλο: «Η ιστορία των σιδηροδρομικών διαδρομών και των Σταθμών της πόλης της Θεσσαλονίκης».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, καθηγήτρια, επιβλέπουσα

Χρήστος Μεράντζας, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος

Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή, επίκουρη καθηγήτρια, μέλος

Skip to content