Ιστορία των Πολιτισμών

Υ303 Ιστορία των Πολιτισμών

Διδάσκων: Xρήστος Mεράντζας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει κατ’αρχήν τη γένεση των εννοιών πολιτισμός και κουλτούρα στη νεωτερική Ευρώπη με ιδιαίτερη αναφορά στις συμβολές των Εράσμου και Χέρντερ. Κατά δεύτερο λόγο εξετάζεται το φαινόμενο του πολιτισμού στο ευρύ φάσμα των εκδηλώσεων του, όπως αυτό γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, προκειμένου να επιτευχθεί η διεπιστημονική προσέγγισή του με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία.

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται ιδιαίτερα το «λεξιλόγιο» των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των αρχαίων πολιτισμών. Προκειμένου να κατανοηθεί η διαδικασία παραγωγής πολιτισμικών διαφορών στη διαχρονία, χρησιμοποιείται ένα πλούσιο ιστορικό και αρχαιολογικό υλικό (αρχαιολογικά τεκμήρια, γραπτές πηγές) από τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, της Αφρικής, της Κεντρικής Ασίας, της Άπω Ανατολής και της Κεντρικής Αμερικής. Παράλληλα θεματοποιούνται τα γεγονότα τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα επεισόδια της μικροϊστορίας που σχετίζονται με τη γένεση ποικίλων πολιτισμικών μορφωμάτων. Ιδιαίτερα μνεία γίνεται στις πολιτισμικές πρακτικές που συνδέονται με τις εμπειρίες του σώματος και του θανάτου. Εξετάζεται, τέλος, η διαχρονική διάσταση των πολιτισμικών πρακτικών που σχετίζονται με τις δύο αυτές θεμελιώδεις ανθρώπινες εμπειρίες.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12550158]: Ο ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [33134303]: Γραμματική των πολιτισμών, F. Braudel Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [12489617]: Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Ε.Ν. Γεωργιτσογιάννη Λεπτομέρειες
Skip to content