Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Εαρινό εξάμηνο 2019


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00

Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101

Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο

Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 103
12.00 - 15.00
1.4.2019: έκτακτη συνάντηση

Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)

Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη συνάντηση)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (έκτακτη συνάντηση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 101
13.00 - 17.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων (έκτακτη συνάντηση)
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ 102
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 105
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 101
15.00 - 18.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ

Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (1η ενδιάμεση εξέταση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εργαστήριο Η/Υ
15.00 - 18.00
1.4.2019: 1η ενδιάμεση εξέταση
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/ΥΠ603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (έκτακτη συνάντηση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 101
13.00 - 17.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση
Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους (1η ενδιάμεση εξέταση)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εργαστήριο Η/Υ
15.00 - 18.00
1.4.2019: 1η ενδιάμεση εξέταση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 105
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική (έκτακτη συνάντηση)
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ 101
15.00 - 18.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία (έκτακτη συνάντηση)
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ 103
12.00 - 15.00
1.4.2019: έκτακτη συνάντηση
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ
Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) (έκτακτη συνάντηση)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 103
13.00 - 15.00
2.4.2019: έκτακτη συνάντηση
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/Υ
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δήλωση συγγραμμάτων
3.5.2019: λήξη περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102


Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων (έκτακτη συνάντηση)
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ 102
15.00 - 18.00
26.3.2019: έκτακτη συνάντηση
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

No events available!

Χειμερινό εξάμηνο 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εαρινό εξάμηνο 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Χειμερινό εξάμηνο 2017


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf][html]