Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Εαρινό εξάμηνο 2019


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου διανομής συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.6.2019: λήξη περιόδου συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
00.00 - 00.00Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ 104
09.00 - 12.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις


Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101

Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο

Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101

ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος – 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ 104
12.00 - 15.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104

Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)

ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος – 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ 103
12.00 - 15.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ

Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΠΑΝΤΖΟΥ 103
13.30 - 16.30
22.5.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/ΥΠ602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (παρουσίαση εργασιών)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
15.00 - 18.00
22.5.2019: παρουσίαση εργασιών

Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΤΖΩΡΤΖΗ 104
17.00 - 20.00
22.5.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας


Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ 104, 102
15.00 - 21.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις

Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102


ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου διανομής συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.6.2019: λήξη περιόδου συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
00.00 - 00.00
Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ 104
09.00 - 12.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
09.00 - 12.00
101
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.00 - 15.00
101
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
15.00 - 18.00
101

Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ 104, 102
15.00 - 21.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου διανομής συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.6.2019: λήξη περιόδου συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
00.00 - 00.00
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00 - 12.00
104
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
12.00 - 15.00
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)

Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΠΑΝΤΖΟΥ 103
13.30 - 16.30
22.5.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου διανομής συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.6.2019: λήξη περιόδου συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
00.00 - 00.00
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
09.00 - 12.00
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος – 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ 104
12.00 - 15.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις
ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος – 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ 103
12.00 - 15.00
6-31.5.2019: έκτακτες συναντήσεις
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.00 - 14.00
Εργαστήριο Η/Υ
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 18.00
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (εργαστήριο)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Η/Υ

Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού (παρουσίαση εργασιών)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ 102
15.00 - 18.00
22.5.2019: παρουσίαση εργασιών
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00 - 21.00
103

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου δήλωσης συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.5.2019: λήξη παράτασης περιόδου διανομής συγγραμμάτων
00.00 - 00.00
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.6.2019: λήξη περιόδου συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης
00.00 - 00.00
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00 - 15.00
104

ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
15.00 - 18.00
102


Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες (έκτακτη αλλαγή ώρας)
ΤΖΩΡΤΖΗ 104
17.00 - 20.00
22.5.2019: έκτακτη αλλαγή ώρας
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ (εργαστήριο)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18.00 - 20.00
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

No events available!

Χειμερινό εξάμηνο 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Εαρινό εξάμηνο 2018


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Χειμερινό εξάμηνο 2017


Εκτυπώσιμη μορφή [pdf][html]