Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ

Τ507 Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ

Διδάσκων: Δημήτρης Κοσμόπουλος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου. Σε αυτά τα πλαίσια το μάθημα θα καλύψει τα παρακάτω θέματα.

Εισαγωγή στην επεξεργασία ήχου και εικόνας.

Αισθητήρες ήχου και εικόνας.

Αριθμητικές πράξεις. Λογικές πράξεις.

Σημειακοί μετασχηματισμοί. Ιστόγραμμα, μετασχηματισμοί ιστογράμματος, αντίθεση.

Χωρικά φίλτρα. Φίλτρο μέσης τιμής, μεσαίας τιμής, Gauss

Ανάλυση Fourier. Fast Fourier Transform

Βαθυπερατό φίλτρο, υψιπερατό φίλτρο. Φίλτρα Βutterworth.

Eργαστήριο: Εισαγωγή στη βελτίωση και αποκατάσταση πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου με χρήση Matlab.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [68372511]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [3784]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ, ΧΑΔΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Λεπτομέρειες
Skip to content