Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

ΕΠ612 Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη του χώρου ως συστατικό στοιχείο του πολιτισμικού φαινομένου. Αντλώντας στοιχεία από την ιστορική γεωγραφία, την ανθρωπολογία, την αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης, τη γνωστική ψυχολογία, την αρχιτεκτονική και τη γεωπληροφορική εξετάζονται βασικές πτυχές της ανθρώπινης χωρικής αντίληψης και συμπεριφοράς, καθώς και γλωσσικές και γνωστικές αναπαραστάσεις του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι τρόποι αλληλεπίδρασης των κοινωνικών ομάδων με το περιβάλλον τους, παρουσιάζονται θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και την ανάλυση του χώρου, ενώ γίνεται αναφορά σε τεχνικές και ψηφιακά εργαλείαγια την ανάλυση, την ανασύνθεση, την ερμηνεία και τη διαχείριση της χωρικής διάστασης του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [15460]: Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Σταυρίδης Σταύρος Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [59388725]: Το ελληνικό τοπίο, Δουκέλλης Ν. Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [30471]: Το πολιτισμικό τοπίο, Τερκενλή Θεανώ Σ. Λεπτομέρειες
Skip to content