Αρχαιολογία της Αθήνας

Π506 Αρχαιολογία της Αθήνας

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος

Στο μάθημα εξετάζεται η αρχαία Αθήνα, όπως αυτή μας είναι πρωτίστως γνωστή από τα παντός είδους αρχαιολογικά της κατάλοιπα. Τα μαθήματα ξεκινούν από τις πρώτες αρχαιολογικές μαρτυρίες των προϊστορικών χρόνων και φτάνουν ως και το τέλος της Αρχαιότητας (4ος αιώνας). Εξετάζεται η τοπογραφία της Αθήνας, η τέχνη της και σημαντικές εκφάνσεις του αθηναϊκού πολιτισμού στην ολότητά του.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [24473]: Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, Camp John M. Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [43915]: Η αρχαία Αγορά της Αθήνας, Camp John M. Λεπτομέρειες

Περίγραμμα μαθήματος

Skip to content