Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση

Υ402 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου

Το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια της πολιτιστικής διαχείρισης; θα παρουσιάσει την ιστορία του κλάδου από παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική σκοπιά και τους βασικούς φορείς διαχείρισης (UNESCO, ICOMOS, ΥΠΠΟΤ κ.α.); θα εξετάσει το διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο προστασίας της πολιστικής κληρονομιάς; θα αποσαφηνίσει βασικά ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης των πολιτισμικών πόρων και τέλος θα διερευνήσει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην επίτευξη της αποστολής των διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [34507]: Κράτος και μουσεία, Βουδούρη Δάφνη Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [40964]: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΛΑΒΒΑΣ Λεπτομέρειες

 

Skip to content