Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα

ΕΠ712 ΠΕX Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Το μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα και εξετάζει την εξέλιξη του θεσμού του μουσείου σε χρόνους κοινωνικών αλλαγών και διαφοροποιήσεων. Οικοδομώντας πάνω στις γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, τις οποίες οι φοιτητές απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα, στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση του σύνθετου και διευρευμένου εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου που το μουσείο του 21ου αιώνα καλείται να αναλάβει, και να εξετάσει πώς αυτός επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία του και τις εξωτερικές σχέσεις του. Το μάθημα πραγματεύεται τις αλλαγές σε «κλασικά» μουσειακά ζητήματα όπως, η επικοινωνιακή και κοινωνική πολιτική του μουσείου και  η διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας του, η σημασία της έρευνας κοινού και της μελέτης των επισκεπτών στο μουσείο, η διευκόλυνση της πρόσβασης και το άνοιγμα του μουσείου σε νέες κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει σε ζητήματα οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα μουσεία, σε συνάρτηση με τις διαφορετικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνονται, συμπεριλαμβανομένων των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες. Εξετάζει πώς τα μουσεία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες όπως, η ανάγκη πολιτικής εξωστρέφειας και προβολής τους σε διεθνές επίπεδο και, παράλληλα, της ισχυρής σύνδεσής τους με την τοπική κοινωνία καθώς και στις νέες οπτικές όπως, τα μουσεία ως «τοπόσημα», η συμβολή τους στην αστική αναζωογόνηση και τον πολιτιστικό τουρισμό, η συμμετοχή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και προγράμματα. Αναλύει κύριες προκλήσεις που αναδύονται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ανασυγκρότησης μουσειακών συλλογών, των σχέσεων μουσείων και ταυτοτήτων, καθώς και ζητημάτων μουσειακής ηθικής. Βασικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η εκπόνηση εργασίας, μέσα από την οποία οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και αναπτύσσουν την ικανότητα διατύπωσης, τεκμηρίωσης και παρουσίασης επιχειρημάτων σε συνάρτηση με τα υπό εξέταση ζητήματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [30565]: ΤΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, BLACK GRAHAM Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [22814510]: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜ. SHARON MACDONALD Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [21786]: Μουσειοπαιδαγωγική, Νικονάνου Νίκη Λεπτομέρειες
Skip to content