Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Τ704 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διδάσκων: Δημήτρης Kουκόπουλος

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε υπολογιστικά συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία, όταν αυτά χρησιμοποιούνται σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Θα παρουσιαστούν οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα υπολογιστικά συστήματα και οι τρόποι που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπισή τους είτε σε επίπεδο διαχείρισης πληροφορίας, είτε σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ο φοιτητής μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία Διαχείρισης Πολυμεσικών Υπολογιστικών Συστημάτων, όπου η ανάγκη για την ύπαρξη μέτρων ασφάλειας επηρεάζει άμεσα τον τρόπο διαχείρισής τους. Ειδικότερα παρουσιάζονται: Βασικές έννοιες και ορολογία. Είδη επιθέσεων: ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης. Πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη. Έλεγχος πρόσβασης. Ασφάλεια πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές, κρυπτογράφηση (ασύμμετρη και συμμετρική κρυπτογράφηση, αλγόριθμος Καίσαρα, συστήματα δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού, Diffee-Hellman, SSL). Firewalls. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων: υδατογράσφηση. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων: είδη επιθέσεων, μηχανισμοί προστασίας, έμπιστα συστήματα.. Ασφάλεια Δικτύων. Συστήματα διαχείρισης εμπιστοσύνης. Συστήματα διαχείρισης εμπιστοσύνης σε κατανεμημένα πολυμεσικά δίκτυα. Εφαρμογές. Νομικά θέματα προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [50656354]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, WILLIAM STALLINGS, LAWRIE BROWN Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • Βιβλίο [320065]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
Skip to content