Το Μουσείο στην Πόλη και η Πόλη στο Μουσείο / Χώροι Αναπαράστασης (Τεχνολογική Προσέγγιση)

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / B εξάμηνο / Το Μουσείο στην Πόλη και η Πόλη στο Μουσείο / Χώροι Αναπαράστασης (Τεχνολογική Προσέγγιση)

Το Μουσείο στην Πόλη και η Πόλη στο Μουσείο / Χώροι Αναπαράστασης (Τεχνολογική Προσέγγιση)

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος

Στόχος της τεχνολογικής προσέγγισης του μαθήματος είναι η μελέτη της χρήσης των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε μουσειακά περιβάλλοντα. Παρουσίαση σεναρίων και υπηρεσιών σύνδεσης της μνήμης, της καθημερινής ζωής και των δρώμενων που συμβαίνουν στις πόλεις με σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους. Ο φοιτητής μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία διαχείρισης μουσειακών εκθεμάτων, όπου η ανάγκη σύνδεσης της μνήμης που διαφυλάσσεται στα μουσεία με τη ζωή στην Πόλη και τις διάφορες εκφάνσεις της επηρεάζει άμεσα τον τρόπο διαχείρισης και προβολής τους. Ειδικότερα εξετάζονται: βασικές έννοιες, ψηφιοποίηση εκθεμάτων (μεθοδολογία και παραδείγματα), σημασιολογική επεξεργασία, οπτικοποίηση και επικοινωνία (πολύ-τροπικές εμπειρίες-εικονικά μουσεία), συμμετοχικές πλατφόρμες, εκπαιδευτικά σενάρια ψηφιακών υπηρεσιών σε μουσεία με τη χρήση νέων μέσων.

Skip to content