Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Υ207 Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Διδάσκουσα: Ράνια Κατσάρα

Στόχος του μαθήματος είναι:

  • Η κατανόηση και η χρήση της αγγλικής γλώσσας που σχετίζεται άμεσα με το επιστημονικό πεδίο των φοιτητών (Νέες Τεχνολογίες).
  • Η εξάσκηση στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου κυρίως για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν τη διεθνή αρθογραφία που σχετίζεται με την επιστήμη τους, να παρακολουθούν συνέδρια και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές ανάμεσα στα άλλα εργάζονται σε ομάδες μελέτης, επεξεργάζονται επιστημονικά κείμενα και οργανώνουν παρουσιάσεις με τη χρήση Η/Υ.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [41958363]: English for ICT Studies in Higher Education Studies – Course Book with audio CDs, Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor Λεπτομέρειες
Skip to content