Πολυμεσικές Εφαρμογές

Υ305 Πολυμεσικές Εφαρμογές

Διδάσκων: Γιώργος Στυλιαράς

Παρουσίαση θεωρίας πολυμέσων. Παρουσίαση στοιχείων υλικού και λογισμικού για κάθε μορφή δεδομένων (Κείμενο, Ήχος, Βίντεο, Εικόνα, Animation, Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις). Αξιοποίηση κάθε μορφής δεδομένων σε πολυμεσικές εφαρμογές. Εμβάθυνση στα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και τον προγραμματισμό τους.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [18548913]: Πολυμέσα, Ζευγώλης Δ., Στυλιαράς Γ. Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • Βιβλίο [320332]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ Λεπτομέρειες
Skip to content