Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ

Τ707 Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης

Προγραμματισμός δυναμικών ιστοσελίδων και διασύνδεση με βάσεις δεδομένων στην πλευρά του Server με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού με Apache Web Server, (Χ)ΗΤΜL, CSS, Javascript, ΡΗΡ και MySQL. Δοκιμή και αξιολόγηση εργαλείων ανοικτού κώδικα (π.χ. Joomla). Προχωρημένα θέματα Σημασιολογικού Ιστού και Διαδικτύου 2.0.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [13690]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ PHP 6 ΚΑΙ MYSQL 5 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, LARRY ULLMAN Λεπτομέρειες
Skip to content