Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εκρίθηκε, αρχικά, το 2014 με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Το Μάιο 2018, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1626Β/10.05.2018. Ο σχετικός κανονισμός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4106Β/20.09.2018.

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις».

Το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα ανάμεσα στις γνωστικές περιοχές που διαμορφώνουν α) η μελέτη των πολιτισμών των αστικών χώρων και β) οι μέθοδοι αναπαράστασης και αλληλεπίδρασης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών επιστημών, της αρχιτεκτονικής, των ΜΜΕ, της πολιτισμικής διαχείρισης και της πολιτισμικής πληροφορικής, και η μετεκπαίδευσή τους στη μελέτη, σχεδιασμό και παρέμβαση σε ζητήματα που συνδέονται με την πολιτιστική προβολή και αναπαράσταση σε αστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, ερευνώνται ζητήματα ερμηνείας και σημειωτικής ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται με την εγκαθίδρυση και διαμεσολάβηση των ψηφιακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων δυνητικών χώρων.

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η επέκταση της χρήσης τους έχει μετασχηματίσει τους αστικούς χώρους δημιουργώντας νέα πεδία δράσης και αναπαράστασης για τους κατοίκους και χρήστες των πόλεων. Οι πόλεις ως παλίμψηστα διαθέτουν ιστορικό περιεχόμενο που αναδεικνύεται και συμβολοποιείται όταν ιδεολογικοί, οικονομικοί ή αισθητικοί λόγοι το επιβάλλουν. Η μνήμη, ατομική και συλλογική, δημιουργεί και αναπαράγει αφηγήσεις και αστικούς μύθους παρουσιάζοντας διαφορετικές και όχι πάντα συμπλέουσες εκδοχές του παρελθόντος. Τα χωρικά πεδία συλλογικής έκφρασης, όπου οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις εξελίσσονται, είναι δημόσιοι χώροι όπως δρόμοι, πλατείες, στάδια, θέατρα, κινηματογράφοι, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι μνήμης, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Η άμεση σύνδεση των παραπάνω με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες έχει ως αποτέλεσμα τη δικτύωση των πόλεων με χρόνους και χώρους, γεγονός που ενισχύει την πολιτισμική επικοινωνία των κατοίκων. Επιπλέον, αλλάζει την αισθητική της πόλης και παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του πολιτισμικού κεφαλαίου. Το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη και παρέμβαση τέτοιων μορφών αναπαράστασης στους αστικούς χώρους.

Skip to content