Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας

Π505 Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας

Διδάσκουσα: Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Το μάθημα εστιάζει στην πολεοδομική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Ο χώρος της πόλης εξετάζεται μέσα στο ευρύτερο ιστορικό του περιβάλλον: Η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική  εντάσσονται στον γενικότερο προβληματισμό που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις μεθόδους αναπαράστασης του χώρου μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων πόλεων από τους χάρτες και τα σχέδια. Στόχοι του μαθήματος είναι η γνώση της πολεοδομικής ιστορίας και η εξοικείωση των φοιτητών με την αναπαράσταση της δυναμικής του χώρου, την αξιολόγηση και επιλογή του θέματος και τον τρόπο παρουσίασής του.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [68377807]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΣ ΙΔΙΚΟΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1833-1922, ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [9725]: Τα Επτά Βιβλία της Πολεοδομίας, Καρύδης Δημήτρης Ν. Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • Βιβλίο [30154160]: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 1833-1890/URBAN PLANNING IN THE GREEK STATE 1833-1890, Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα Λεπτομέρειες
Skip to content