Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο

Υ111 Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα εξετάζει τις προϊστορικές κοινωνίες του Αιγαίου με στόχους:

α) τη διερεύνηση των πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από τις ομάδες τροφοσυλλεκτών στις μόνιμες γεωργικές κοινότητες και την ανάπτυξη των ανακτορικών πολιτισμών, και

β) την επεξήγηση των βασικών προσεγγίσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που μεταχειρίζεται η επιστήμη της Αρχαιολογίας για να μελετήσει την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα από τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος.

Πραγματοποιείται μια επισκόπηση της έρευνας και του υλικού πολιτισμού της Αιγαιακής Προϊστορίας μέσα από την αναφορά σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις, ενώ παράλληλα θίγονται θεμελιώδεις αρχαιολογικές έννοιες (όπως η πολιτισμική ομάδα, η χρονολόγηση και η τυπολογία). Η συζήτηση επεκτείνεται στην πρόσληψη του προϊστορικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [50660327]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean – Claude Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [59358748]: Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Renfrew Colin,Bahn Paul Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [9802]: Λόγια από χώμα, Χουρμουζιάδης Γιώργος Χ. Λεπτομέρειες
Skip to content