Διδακτική της Πληροφορικής

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Διδακτική της Πληροφορικής

Υ405 Διδακτική της Πληροφορικής

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης

Θεωρίες µάθησης και πληροφορική (συµπεριφορισµός, γνωστικός και κοινωνικοπολιτισµικός εποικοδοµισµός). ∆ιδακτικές µέθοδοι (µέθοδοι για τη διδασκαλία που βασίζονται στην οµαδο-συνεργατικότητα, στη διερεύνηση, στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, στα σχέδια εργασίας κ.λπ.). Οργάνωση µαθήµατος (διδακτικά µοντέλα, διδακτικοί στόχοι – προσδοκώµενα αποτελέσµατα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασµός της διδασκαλίας). Αξιολόγηση (σκοποί – λειτουργίες, εργαλεία αξιολόγησης, ανατροφοδότηση). Η πληροφορική στην εκπαίδευση (η πληροφορική ως γνωστικό αντικείµενο – εποπτικό µέσο διδασκαλίας – γνωστικό εργαλείο, το τεχνοκεντρικό πρότυπο, το ολοκληρωµένο ή ολιστικό πρότυπο και το πραγµατολογικό πρότυπο ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση, το πρόγραµµα σπουδών πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση – µαθήµατα – εκπαιδευτικό υλικό – σχολικά εργαστήρια). Ειδικά θέµατα της διδακτικής της πληροφορικής και του προγραµµατισµού (παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις & προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες µάθησης). Σχεδιασµός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού και εκπαιδευτικών ιστοσελίδων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [13678]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΚΟΜΗΣ Λεπτομέρειες
Skip to content