Αγγλικά για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Αγγλικά για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Υ108 Αγγλικά για Γενικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Διδάσκουσα: Ράνια Κατσάρα

Στόχος του μαθήματος είναι:

  • Η κατανόηση και η χρήση της αγγλικής γλώσσας που σχετίζεται άμεσα με το επιστημονικό πεδίο των φοιτητών (Πολιτισμικό περιβάλλον).
  • Η εξάσκηση στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου κυρίως για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν τη διεθνή αρθογραφία που σχετίζεται με την επιστήμη τους, να παρακολουθούν συνέδρια και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές ανάμεσα στα άλλα εργάζονται σε ομάδες μελέτης, επεξεργάζονται επιστημονικά κείμενα και οργανώνουν παρουσιάσεις με τη χρήση Η/Υ.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [59395876]: English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills 2012 Edition – Course Book, Joan McCormack, John Slaght Λεπτομέρειες
Skip to content