Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου

Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου

Διδάσκων: Δημήτρης Kουκόπουλος

Παρουσίαση κρίσιμων αλγοριθμικών θεμάτων ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα διακίνησης πολυμεσικού υλικού. Περίληψη των βασικότερων προβλημάτων σε πολυμεσικά δίκτυα και των αλγοριθμικών λύσεων που έχουν δοθεί. Ειδικότερα παρουσιάζονται: Το πρόβλημα της εύρεσης του ελάχιστου γεννητικού δέντρου σε ένα δίκτυο (Prim-Kruskal). Το πρόβλημα της εύρεσης συντομότερων διαδρομών μετάδοσης πληροφορίας σε ένα δίκτυο (Dijkstra, Floyd-Warshal). Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης των ουρών σε ένα πολυμεσικό δίκτυο. Έλεγχος ροής-Πολύπλεξη. ECN, RED. Εισαγωγή στην ανάλυση της απόδοσης ενός δικτύου με τη χρήση της θεωρίας ουρών. Δίκτυα με απαιτήσεις πραγματικού χρόνου σε εχθρικά περιβάλλοντα: το πρόβλημα της ευστάθειας δικτύων. Ποιότητα υπηρεσίας σε ετερογενή πολυμεσικά δίκτυα. Aλγόριθμοι εξυπηρέτησης κατανεμημένων πολυμεσικών εφαρμογών σε δίκτυα. Ασφάλεια δικτύων: εικονικά τοπικά δίκτυα, αλγόριθμοι κρυπτογράφησης (DES, RSA). Εισαγωγή σε θέματα χρεώσεων υπηρεσιών. Εισαγωγή σε ασύρματα πολυμεσικά δίκτυα. Εφαρμογές σε Πολυμεσικά Δίκτυα (Φωνή μέσω IP, Βίντεο κατόπιν αιτήσεως). Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [13914]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΛΥΖΟΣ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [41960177]: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, DOUGLAS E. COMER Λεπτομέρειες
Skip to content