Κουκόπουλος Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Δ1.3 (Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, 12.00-13.00, Τρίτη, 10.00-12.00

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Σπουδές

 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • M.Sc. in Communications and Signal Processing (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης), Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom.
 • Διδακτορικό δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πολιτισμική τεχνολογία
 • Θέματα ποιότητας υπηρεσιών σε δίκτυα υπολογιστών με έμφαση στα ετερογενή πολυμεσικά δίκτυα, μοντελοποίηση και εκτίμηση απόδοσης δικτύων
 • Αλγόριθμοι, θεωρία πολυπλοκότητας, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι σε δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα, πιθανοτική ανάλυση αλγορίθμων, παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός
 • Διαχείριση ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε πολυμεσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Πληροφοριακά συστήματα για διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Ζ. Koukopoulos, D. Koukopoulos, and J. Yung, “Real-Time Crowd Management for Cultural Heritage Events: A Case Study on Carnival Parades,” Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, Vol. 10, No. 3, pp. 275-287, IOS Press, 2018.
 • D. Koukopoulos, and K. Koukoulis, “A Trustworthy System with Mobile Services Facilitating the Everyday Life of a Museum,” International Journal of Ambient Computing and Intelligence, Vol. 9, No. 1, pp. 1-18, 2018.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Active Visitor: Augmenting Libraries into Social Spaces,” 3rd International Congress & Expo on Digital Heritage-DigitalHERITAGE 2018, IEEE Proceedings, 2018, accepted.
 • K. Koukoulis, D. Koukopoulos, and G. Koubaroulis, “Towards a Mobile Crowdsourcing System for Collective Memory Management,” 7th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2018, LNCS 11196, pp. 572-582, Springer, 2018.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Usage Scenarios and Evaluation of Augmented Reality and Social Services for Libraries,” 7th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2018, LNCS 11197, pp. 134-141, Springer, 2018.
 • Ζ. Koukopoulos, D. Koukopoulos, and J. Yung, “A Trustworthy Multimedia Participatory Platform for Cultural Heritage Management in Smart City Environments,” Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, No. 24, pp. 25943-25981, Springer, 2017.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Parades Aiding System (PAR.AID.S): Intelligent Management of Carnival Parades,” 13th International Conference on Intelligent Environments, pp. 6-13, IEEE, 2017.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Is User Participation Feasible in Cultural Heritage Environments?” Digital pasts for the present: Proc. of the 2nd Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR), pp. 156-163, 2017.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Implementation and Usage Scenarios of a Participatory Platform for Cultural Environments,” 6th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2016, LNCS 10058, pp. 3-14, Springer, 2016.
 • K. Koukoulis, and D. Koukopoulos, “Towards the Design of a User-Friendly and Trustworthy Mobile System for Museums,” 6th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2016, LNCS 10058, pp. 792-802, Springer, 2016.
 • D. Koukopoulos, D. Tsolis, and G. Heliades, “Ionian music archive: application of digitization, management, protection and dissemination technologies for musical cultural heritage,” International Journal of Computational Intelligence Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 3-18, 2016.
 • D. Koukopoulos, D. Tsolis, M. Gazis, and A.-I. Skoulikari, “Secure Mobile Services for On-Going Archaeological Excavations Management and Dissemination,” 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 1-6, IEEE, 2015.
 • D. Koukopoulos, and G. Styliaras, “Design of Trustworthy Smartphone-based Multimedia Services in Cultural Environments,” Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 13, No. 2, pp. 129-150, Springer, 2013.
 • D. Koukopoulos, “Instability Behaviour of Heterogeneous Multimedia Networks under Dynamic Adversarial Attacks,” Journal of Mathematical and Computer Modelling, Vol. 57, pp. 2671-2684, Elsevier, 2013.
 • A. Balia, and D. Koukopoulos, “A Secure Collaborative Multimedia Learning Scheme in Cultural Environments,” 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 44-48, IEEE, 2013.
 • G. Styliaras, and D. Koukopoulos, “Educational Scenarios with Smartphones in Cultural Heritage Sites and Environments,” Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Vol. 21, No. 3, pp. 285-315, AACE, 2012.
 • D. Koukopoulos, and G. Styliaras, “Security in Collaborative Multimedia Web-based Art Projects,” Journal of Multimedia, Vol. 5, No. 5, pp. 404-416, 2010.
 • D. Koukopoulos, “The Impact of Dynamic Adversarial Attacks on the Stability of Heterogeneous Multimedia Networks,” Journal of Computer Communications, Vol. 33, No. 14, pp. 1695-1706, Elsevier, 2010.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, and P. Spirakis, “The Increase of the Instability of Networks due to Quasi-Static Link Capacities,” Theoretical Computer Science, Vol. 381, pp. 44-56, Elsevier, 2007.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, and P. Spirakis, “Performance and Stability Bounds for Dynamic Networks,” Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 67, pp. 386-399, Elsevier, 2007.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, S. Nikoletseas, and P. Spirakis, “The Impact of Network Structure on the Stability of Greedy Protocols,” Theory of Computing Systems, Vol. 38, Iss. 4, pp. 425-460, Springer, 2005.
 • G. Styliaras, D. Koukopoulos, and F. Lazarinis (eds.), Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments, Information Science Reference, New York, USA, ISBN: 13:9781609600440, 2011.
Skip to content