Προσωρινοί Διδάσκοντες

Αρχική / Προσωπικό / Προσωρινοί Διδάσκοντες

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους:

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους:

  • ο Δρ. Ιωάννης Θεοχάρης (email: yiannis_theocharis at yahoo.gr) δίδαξε το μάθημα χειμερινού εξαμήνου ΕΠ712 Βυζαντινή Ζωγραφική και Ψηφιδωτά (επίσης, EAR804) (Επιστημονικό πεδίο: Αρχαιολογία)
  • ο Δρ. Κλεάνθης Ζουμπουλάκης (email: freantlis at windowslive.com) δίδαξε το μάθημα εαρινού εξαμήνου ΕΠ802 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαιότητα (επίσης, EIS601) (Επιστημονικό πεδίο: Ιστορία)

Ως διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80:

  • η Δρ. Εύη Ψαρρού (email: evips at upatras.gr, evi13 at otenet.gr) δίδαξε το μάθημα εαρινού εξαμήνου Π601 Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας)

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους:

  • ο Δρ. Δημήτρης Αμπελιώτης (email: ampeliot at ceid.upatras.gr) δίδαξε το μάθημα χειμερινού εξαμήνου T507 ΥΕ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ και τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι και ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ του Αναπλ. Καθηγητή Δ. Κοσμόπουλου (Επιστημονικό πεδίο: Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου)
  • η Δρ. Ρεγγίνα Ζερβού (email: rzervou at gmail.com) δίδαξε τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό και ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός της Επίκ. Καθηγήτριας Κλ. Γκουγκουλή (Επιστημονικό πεδίο: Λαϊκός Πολιτισμός)
  • η Δρ. Μήνα Δραγούνη (email: mina.dragouni at gmail.com) δίδαξε τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Π503 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση και ΕΠ710 ΠΕΧ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών της Επίκ. Καθηγήτριας Π. Πάντζου (Επιστημονικό πεδίο: Πολιτιστική Κληρονομιά: διαχείριση και προβολή)
Skip to content