Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι

Υ406 Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (Web). Ιστορική αναδρομή και βασικοί ορισμοί Web. Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Browsers). Θέματα ασφάλειας στο web. Τύποι Ιστοσελίδων. Αρχές σχεδίασης μιας Ιστοσελίδας, αρχές σχεδίασης ενός Ιστοτόπου, ο ρόλος της εμφάνισης και της ευχρηστίας. Ανάπτυξη Ιστοτόπων για Επιχειρήσεις: Αναγκαιότητα του Ιστοτόπου, βήματα ορθού σχεδιασμού και ανάπτυξης του Ιστοτόπου, θέματα οργάνωσης περιεχομένου, θέματα πλοήγησης, θέματα εμφάνισης. Γλώσσες σήμανσης για ιστοσελίδες: HTML και XHTML. Γλώσσα μορφοποίησης για Ιστοσελίδες: CSS. Προγραμματισμός στη πλευρά του Browser: Javascript. Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό. Κατασκευή ιστολογίων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12543770]: Προγραμματισμός Internet & World Wide Web 4η Έκδοση, Deitel & Deitel Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [12343]: Οδηγός της HTML, 3η Έκδοση, Willard Wendy Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [6646]: Προγραμματισμός WEB HTML 4 & ASP, Αγγελή Χρ. Λεπτομέρειες
Skip to content